skip to Main Content

Ondt i indeklimaet?

LPU rådgiver, dokumenterer og støtter dig fra du opdager et indeklimaproblem, til det er løst. Vi er specialister i byggeteknisk indeklima fra skimmelsvamp, fugt og vandskader til byggeteknik og forsikringssager.

Vi hjælper dig hele vejen!

Cases: Indeklimaproblemer og byggeskader

Vi hjælper private husejere, kommuner, boligselskaber, firmaer, entreprenører samt forsikringsselskaber og vi har løst flere end 3.000 opgaver for kunder med indeklimaproblemer og byggeskader. Vi tilbyder desuden analyser på eget laboratorium.

Private Husejere

Private husejere

Er du husejer med fugt eller skimmelsvamp og oplever, at forsikringsselskabet ikke hjælper dig?

Se cases

Kommuner

Kommuner

Skal kommunen risikovurdere sundhedsfare eller have lavet en indeklimaundersøgelse i forbindelse med APV?

Se cases

Boligselskaber

Boligselskaber

Har boligselskabet brug for dokumentation til at omfangsbestemme en skade og afgøre, hvem der skal betale?

Se cases

Rådgivere

Rådgivere

Har du som rådgiver brug for byggeteknisk support eksempelvis i forhold til restfugt eller vandskader i nybyggeri?

Se cases

Forsikringsselskaber

Forsikringsselskaber

Har I som forsikringsselskab en tvist med en kunde, eller behov for bygherrerådgivning eller tilsyn?

Se cases

Skadesservicefirmaer

Skadesservicefirmaer

Har du som entreprenør eller skadesservicefirma brug for laboratorieanalyser til eksempelvis egenkontrol?

Se cases

Nyheder hos LPU

Juli 2018
LPU holder sommerferie-lukket i uge 28, 29 og 30. Vi glæder os til samarbejdet igen efter ferien!

Juni 2018
SBi, Statens Byggeforskningsinstitut reviderer og udarbejder anvisninger på bygningsundersøgelser for skimmelsvampe.

LPU deltager i følgegruppen og bidrager aktivt med erfaringer og ekspertviden til SBi og dennes forskere og forfattere.

De nye anvisninger forventes offentliggjort primo 2019.

Maj 2018
Lotte Pia Uttrup holder foredrag om utætte tage ved det næste erfamøde for bygningfysiske eksperter.

April 2018
LPU holder til på Levetoftegaard sammen med Ejendomskompagniet, der lige nu søger en tømrer til et alsidigt job.
Opdatering: Stillingen er nu besat.

Marts 2018
Miljøstyrelsen sætter lige nu fokus på PCB i gamle lysstofarmaturer i kampagnen “Få PCB frem i lyset“.

LPU tilbyder prøveudtagning, kortlægning og risikovurdering af indeklimaet i bygninger med PCB-holdige materialer. Vi rådgiver også i, hvordan PCB skal håndteres og bortskaffes.

Se case: PCB i skolebibliotek.

Marts 2018
Lotte Pia fra LPU er hovedkilde i spændende temanummer om skimmelsvamp.

Grundejernes Investeringsfond har i det seneste nummer af Bedre Boliger fokus på den problematiske skimmelvækst, der kan gøre os syge. Download bladet her.

Marts 2018
Flere malinger indeholder konserveringsmidlet, MI, som giver alvorlige allergiproblemer.

EU har netop skærpet kravene – indholdet af MI skal sænkes fra 1% til højest 0,0015%.

Læs mere her om kravene til konserveringsmidler i maling mm.

Marts 2018
Efter skimmelsanering opleves der fortsat helbredsgener, som LPUs undersøgelse viser, stammer fra fejlagtig brug af vådrumsmembran.

En vådrumsmembran kan ikke bruges, hvor der er konstant fugtpres, som der fx er ved opstigende grundfugt.
Se casen her.

Marts 2018
De velvedligeholdte – men utætte – tage giver problemer med indeklimaet!

Vi bruger malerafdækningspap som ‘sladrepapir’ til at dokumentere, at tegltage og eternittage er mere utætte end hvad godt er.

Regnvand ad åre opfugter isoleringen på spidsloftet, og så er der gang i skimmelsvamp i isoleringen – og problemer for dem, der bor i huset/lejligheden under taget. Skader som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten.

Marts 2018
Se denne lille gode video, og få et indblik i, hvordan man opdager eller undgår skimmelsvampevækst i hjemmet.

Videoen er lavet i samarbejde mellem Statens Byggeforskningsinstitut og skimmel.dk, hvor der også kan findes flere videoer.

Februar 2018
LPU støtter Julemærkehjemmene som VirksomhedsVen. Vi er glade for på den måde at støtte arbejdet for at give udsatte børn et bedre liv.

December 2017

Når du tænder stearinlys, får du mange røggasser og mange ultrafine partikler i indeluften. Luft derfor ekstra grundigt ud, når du har haft stearinlys tændt.

Har du eller dine børn astma eller lungesygdomme som KOL, bør du helt undlade at have stearinlys i dit hjem. Du kan læse mere her: https://lnkd.in/ghHNZqu

November 2017
Fejl i fugtspærren under linoleumsgulvene koster gulventreprenøren kr. 358.750,-

Linoleumsgulvene bliver i sommeren 2016 udskiftet på en privatskole. Måneden efter bliver der konstateret forhøjet fugt i gulvene. LPU reklamerer over den af gulventreprenøren valgte fugtspærre. Den valgte fugtspærre isolerer mod restfugt i nystøbte gulve. Problemet var bare, at skolens støbte terrændæk er opbygget i 1959, og der er konstateret opstigende grundfugt.

Leverandøren bekræfter, at den af entreprenøren valgte fugtspærre ikke kan bruges til terrændæk med opstigende grundfugt.

I november 2017 anerkender gulventreprenøren, at de har valgt en forkert fugtspærre – og de gør arbejdet om uden beregning for skolen. Skolen er meget tilfreds.

November 2017
Fyringssæsonen er den optimale tid for radonundersøgelser.

Radon udsender radioaktiv stråling. Radon slår sig ned på støv- og vandpartikler i luften, og disse partikler trænger ned i lungerne med vejrtrækningen.

LPU kan måle radonkoncentrationen i indeklimaet og udarbejde anbefalinger til løsninger, hvis radonundersøgelsen viser for høje radonkoncentrationer.

Læs mere om radon og indeklima.

“Jeg hyrede Lotte Pia Uttrup i forbindelse med at vores hus fik skimmelsvamp, Det viste sig at være en meget stor sag, som vi med 2 små børn aldrig ville have kunne håndtere alene. Kan kun på det varmeste anbefale Lotte Pia Uttrup. Hun er ekspert, topprofessionel og har det netværk og den personlighed, som skal til for at skabe resultater.”
~ Tina Due

Vidste du at ...

... LPU er partsrådgiver til syn & skøn?

Opstår der tvist i en byggesag kan sagen bliver underlagt syn- og skøn. Så skal der stilles de rigtige spørgsmål til optimal belysning af sagen.

... overfladebehandling sparer varme?

Den rette overfladebehandling af facader kan både eliminere fugtskader og reducere varmeudgifterne.

... stearinlys giver lungeproblemer?

Når du tænder julens hyggelige stearinlys får du både røggasser og mange ultrafine partikler i indeluften. Familier med lungeproblemer bør helt undlade stearinlys.

... dit soveværelse skal være lunt?

Hold temperaturen i soveværelset over 20 grader året rundt. Ellers giver du skimmelsvampen for gode betingelser.

... LPU har eget laboratorium?

Hos LPU analyserer vi flere typer prøver. Vi tilbyder også at analysere for rådgivere, entreprenører, skadeservicefirmaer, forsikringsselskaber med flere.

... fugt fra opvaskemaskinen kan give problemer?

Undlad at åbne opvaskemaskinen, før den er dampet helt af. Ellers får du jævnligt rigtig meget fugt ud i køkkenet.

Back To Top