Ondt i indeklimaet?

LPU rådgiver, dokumenterer og støtter dig fra du opdager et indeklimaproblem, til det er løst. Vi er specialister i byggeteknisk indeklima fra skimmelsvamp, fugt og vandskader til byggeteknik og forsikringssager.

Vi hjælper dig hele vejen!

Cases: Indeklimaproblemer og byggeskader

Vi hjælper private husejere, kommuner, boligselskaber, firmaer, entreprenører samt forsikringsselskaber og vi har løst flere end 3.000 opgaver for kunder med indeklimaproblemer og byggeskader. Vi tilbyder desuden analyser på eget laboratorium.

Private Husejere

Private husejere

Er du husejer med fugt eller skimmelsvamp og oplever, at forsikringsselskabet ikke hjælper dig?

Se cases

Kommuner

Kommuner

Skal kommunen risikovurdere sundhedsfare eller have lavet en indeklimaundersøgelse i forbindelse med APV?

Se cases

Boligselskaber

Boligselskaber

Har boligselskabet brug for dokumentation til at omfangsbestemme en skade og afgøre, hvem der skal betale?

Se cases

Rådgivere

Rådgivere

Har du som rådgiver brug for byggeteknisk support eksempelvis i forhold til restfugt eller vandskader i nybyggeri?

Se cases

Forsikringsselskaber

Forsikringsselskaber

Har I som forsikringsselskab en tvist med en kunde, eller behov for bygherrerådgivning eller tilsyn?

Se cases

Skadesservicefirmaer

Skadesservicefirmaer

Har du som entreprenør eller skadesservicefirma brug for laboratorieanalyser til eksempelvis egenkontrol?

Se cases

Nyheder hos LPU

November 2017
Fyringssæsonen er den optimale tid for radonundersøgelser.

Radon udsender radioaktiv stråling. Radon slår sig ned på støv- og vandpartikler i luften, og disse partikler trænger ned i lungerne med vejrtrækningen.

LPU kan måle radonkoncentrationen i indeklimaet og udarbejde anbefalinger til løsninger, hvis radonundersøgelsen viser for høje radonkoncentrationer.

Læs mere om radon og indeklima.

Oktober 2017
VVS-montør installerede i 2012 solcelleanlæg på et parcelhus. Ved monteringen blev der brugt forkerte beslag med vandskader i ejendommens lofter og vægge til følge. Montørens ansvarsforsikring dækker skaden. Men skadesudbedringen foretaget i 2017, bestilt af forsikringsselskabet, blev ikke udført som anvist af skadeservicefirmaet.

LPU bistår med gennemgang og dokumentation af fejl og mangler samt med reklamation over skades-udbedringen overfor forsikringsselskabet.

Kunde: Husejer i Ringsted. Forsikring: TopDanmark

Oktober 2017
Boligselskabet er uenig med kommunen om grundlaget for sundhedsfare i lejemålet.

LPU bistår med dokumentation af skadesårsag og nødvendig handlingsplan for sagen.

Kunde: Almennyttigt boligselskab i Vordingborg Kommune.

Oktober 2017
LPU er udpeget som skønsmand i en tvist i en andelsboligforening på Nørrebro i København. Tvisten går på om en skadesudbedring er udbedret uden fejl og mangler.

Skønforretningen forventes gennemført ultimo november 2017.

Oktober 2017
Ejerskifteforsikringen ignorerer husforsikringens, skadeservicefirmaers og rådgivers vurdering om opstigende grundfugt.

LPU bistår med vurdering af risiko for sundhedsfare samt med ny skadesanmeldelse til ejerskifteforsikringsselskabet.

Kunde: Husejer i Hillerød. Husforsikring: Alka. Ejerskifteforsikring: Frida Forsikring.

Oktober 2017
LPU er underrådgiver for et skadeservicefirma mhp risikovurdering af vandskadet gulvkonstruktion.

Kunde: DB Fugtteknik a/s.

September 2017
LPU udarbejder risiko for sundhedsfare samt skadesanmeldelse til ejerskifteforsikringen.

Kunde: Husejer i Dragør. Forsikring: Frida Forsikring.

September 2017
LPU bistår med second opinion og rådgivning om ventilation og anbefalinger til at eliminere fugtskader som følge af uhensigtsmæssigt beboeradfærd.

Kunde: En andelsboligforening på Amager i København.

September 2017
LPU er udpeget som syn- og skønsmand i en tvist mellem husejer og ejerskifteforsikringen.

Skønsforretningen forventes gennemført medio november 2017.

December 2016
Frustreret husejer med tiltagende sygdom får afslag på skade.

LPU bistår med dokumentation af fejlkonstruktioner samt risiko for sundhedsfare samt indsigelse på afslaget til ejerskifteforsikringen.

Kunde: Husejer i Ryslinge på Fyn. Forsikringsselskab: Gjensidige Forsikring.

September 2017
I forbindelse med udbedring af rotteskader blev der konstateret omfattende rådangreb i murremmene, bjælker og spærfødder.

LPU bistår med skadeanmeldelse til husforsikringen som vurdering at skadeudbedringen uden risiko for fatale sætningsskader.

Kunde: Husejer i Ringsted. Forsikringsselskab: Alm Brand.

September 2017
Omfangsbestemmelse af følgeskader efter vandskader fra tandklinikken. Erhvervslejemålet har flere gange været ramt af vandskader fra klinikken på 1. sal.

LPU bistår med omfangsbestemmelse og dokumentation af, at vandskadet etageadskillelse er udbedret uden risiko for helbredsgener for kommende erhvervslejer.

Kunde: Et investeringsselskab i Næstved.

September 2017
En kommunal ejendom skal have udskiftet vinduer og døre. LPU udtager materialeprøver mhp. vurdering om miljøfarligt arbejde og affald.

Kunde: Kommune på midtsjælland.

SBI (Statens Byggeforskningsinstitut) udarbejder pt. nye anvisninger på skimmelsvamp i bygninger.

LPU deltager i følgegruppen med input til SBI’s nye skimmelanvisninger.

Den første af de 3 nye anvisninger forventes at blive udgivet ultimo 2018

Marts 2017
Vandskader i administrationen og helbredsgener hos personalet.

LPU bistår med dokumentation af fejkonstruktion i build-up-tag med solpaneler til brug for erstatningskrav til totalrådgiver ved 5-års gennemgangen.

Kunde: En kommune i nord-vest-sjælland.

“Jeg hyrede Lotte Pia Uttrup i forbindelse med at vores hus fik skimmelsvamp, Det viste sig at være en meget stor sag, som vi med 2 små børn aldrig ville have kunne håndtere alene. Kan kun på det varmeste anbefale Lotte Pia Uttrup. Hun er ekspert, topprofessionel og har det netværk og den personlighed, som skal til for at skabe resultater.”
~ Tina Due

Vidste du at ...

... LPU er partsrådgiver til syn & skøn?

Opstår der tvist i en byggesag kan sagen bliver underlagt syn- og skøn. Så skal der stilles de rigtige spørgsmål til optimal belysning af sagen.

... overfladebehandling sparer varme?

Den rette overfladebehandling af facader kan både eliminere fugtskader og reducere varmeudgifterne.

... stearinlys giver lungeproblemer?

Når du tænder julens hyggelige stearinlys får du både røggasser og mange ultrafine partikler i indeluften. Familier med lungeproblemer bør helt undlade stearinlys.

... dit soveværelse skal være lunt?

Hold temperaturen i soveværelset over 20 grader året rundt. Ellers giver du skimmelsvampen for gode betingelser.

... LPU har eget laboratorium?

Hos LPU analyserer vi flere typer prøver. Vi tilbyder også at analysere for rådgivere, entreprenører, skadeservicefirmaer, forsikringsselskaber med flere.

... fugt fra opvaskemaskinen kan give problemer?

Undlad at åbne opvaskemaskinen, før den er dampet helt af. Ellers får du jævnligt rigtig meget fugt ud i køkkenet.