skip to Main Content
70234585 lpu@lpu.dk

Sæson for radonundersøgelser

Fyringssæsonen er den optimale tid for radonundersøgelser.

Radon udsender radioaktiv stråling. Radon slår sig ned på støv- og vandpartikler i luften, og disse partikler trænger ned i lungerne med vejrtrækningen. Hos LPU kan vi måle radonkoncentrationen i indeklimaet og udarbejde anbefalinger til løsninger, hvis radonundersøgelsen viser for høje radonkoncentrationer.

Læs mere om radon og indeklima her.

Back To Top