skip to Main Content
70234585 lpu@lpu.dk

Vådrumsmembran brugt som fugtspærre

Efter skimmelsanering opleves der fortsat helbredsgener, som ifølge vores undersøgelse stammer fra fejlagtig brug af vådrumsmembran.

En vådrumsmembran kan ikke bruges, hvor der er konstant fugtpres, som der fx er ved opstigende grundfugt. Se casen her.

Back To Top