skip to Main Content
70234585 lpu@lpu.dk

Bygningsskader

LPU bistår med kortlægning af bygningsskader enten til brug for tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for ejendommen eller til brug for dokumentation af skade til – eller for – forsikringsselskabet.

Kontakt LPU hvis du har brug for vurdering af en tagskade, efterisolering af ejendommen, ombygning eller renovering af fejlkonstruktioner eller tilsvarende.

Back To Top