skip to Main Content

Boligselskab med indeklimaproblem?

  • Har I lejere, der giver udtryk for at de bliver syge af at bo i deres lejlighed?
  • Har I brug for at afgøre, om et indeklimaproblem skyldes bygningsfejl eller beboeradfærd?
  • Har I som boligselskab brug for dokumentation i forbindelse med misligeholdte lejemål?
  • Har I behov for at omfangsbestemme en kendt skade?

LPU har stor erfaring med at undersøge og dokumentere alle aspekter i forbindelse med de indeklimaproblemstillinger, boligselskaber ofte står med. Vi er specialister i at finde den byggetekniske årsag og i at rådgive jer så I kan takle udfordringerne mest hensigtsmæssigt.

Når lejerne sparer på varmen, får eventuel skimmelvækst bedre betingelser. LPU måler og dokumenterer også beboeradfærd, der kan skabe indeklimaproblemer.

Case: Kortlægning af 41 lejligheder

Beboerne i ejendomsbebyggelsen havde i nogle år  ‐ særligt i gavllejlighederne ‐ haft problemer med fugt og skimmelvækst på ydervæggene.

Undersøgelsen havde til formål at afdække omfanget og årsagen til fugt‐ og skimmelproblemerne.

Undersøgelsen viste, at størstedelen af de dårligt isolerede gavlydervægge var med skimmelvækst, og at omfanget af skimmelvæksten blev væsentligt forøget når beboerne sparede på opvarmningen.

Vi anbefalede, at ejendommen blev efterisoleret med en udvendig facadeisolering, og at samtlige gavlydervægge blev afrenset for skimmelvækst.

Bygherre
Dan-Ejendomme

Skimmelvækst i kammeret pga. manglende isolering kombineret med for lidt opvarmning om vinteren.

Skimmelvækst i soveværelset pga. indretningen.

Case: Skimmelsvamp ikke årsag til gener i lejebolig

Lejerne klager over gener ved ophold i boligen. Den ene lejer har ved lægen fået konstateret allergi overfor skimmelsvampe.

Lejligheden har tidligere haft vandskade, som er udbedret.

Ved undersøgelsen blev der foretaget åbninger i parketgulvet 2 steder for at undersøge opfugtning af terrændæk, konstruktionsopbygning samt evt. skimmelangreb under gulvene.

Der kunne ikke konstateres opfugtning af hverken terrændæk eller gulvkonstruktion, og der var ingen synlig skimmel eller muglugt.
Affugtningen og skimmelafrensningen efter vandskaden vurderes at have været udført korrekt.

Sandsynligheden for, at lejerens gener skyldes skimmelvækst i lejligheden anses for usandsynlig.

Bygherre
Lejerbo

Åbning i parketgulv for prøveudtagning.

Ingen synlig skimmel under gulvet.

Back To Top