skip to Main Content

Kommune med indeklima-udfordring?

  • Har kommunen brug for at få omfangsbestemt en skade?
  • Skal I have risikovurderet sundhedsfaren for en lejer, der ikke føler sig hørt af sin udlejer?
  • Viser jeres arbejdspladsvurderingen at flere medarbejdere oplever ens symptomer, så  APV’en bør følges op med en indeklimaundersøgelse?
  • Er der mistanke om skimmelvækst i en af kommunens skoler?

LPU løser mange forskellige opgaver for kommunerne, hvor kommunen har brug for en ekstern rådgiver eller en byggeteknisk undersøgelse i forbindelse med problemer med indeklima. Vi risikovurderer eksempelvis sundhedsfare i lejeboliger, vi omfangsbestemmer byggetekniske skader samt udfører indeklimaundersøgelser eksempelvis på skoler.

Case: Skimmelvækst i tagrummene på skole

Der er konstateret skimmelsvamp i tagkonstruktionen på skolen og flere lærere klagede over gener ved ophold i enkelte lokaler.

Vi har foretaget en omfangsbestemmelse af skimmelvæksten i 7.000 m2 tagrum, foretaget risikovurdering samt udarbejdet løsningsforslag til bygherren.

Da tagrummene er velventileret, er der ikke helbredsmæssige risici ved at opholde sig i skolens lokaler.

Skimmelvæksten skyldes udtjente og dårlig kvalitet undertagsmateriale. De udtjente undertage øger risiko for vandskader ved regnskyl.

En udskiftning af det 10‐år gamle undertag var påkrævet.

Bygherre
Faxe Kommune

Udtagning af mycometer‐test på undertaget med skimmelvækst.

Flere steder var undertaget udtjent og faldet ned.

Back To Top