skip to Main Content

Rådgiver med brug for byggeteknisk support/sparring?

  • Hvad gør du, når der er restfugt efter byggeriet?
  • Har du brug for byggeteknisk rådgivning i forbindelse med genopretning af en fejlkonstruktion?
  • Har du brug for at dokumentere, at der ikke er et skimmelproblem?
  • Hvad gør du, når der er vandskade i nybyggeri?

Står du med et byggeteknisk problem, har LPU ekspertisen og erfaringen til at hjælpe dig.

Case: Fugtregistrering og årsagsafklaring i nybygget idrætshal

Under nybyggeriet af en idrætshal blev byggeriet ramt af sommerens skybrud og store regnmængder med vandskadet tagkonstruktion til følge.

Byggeriets bygherrerådgiver kontaktede LPU for at få afklaring på årsagen til vedvarende vandindtrængninger via taget i hallen.

Vi bistod med fugtregistrering og afklaring af skadesårsager.

Undersøgelsen viste, at:

  • Det flade tag med en halv meter isolering var vandfyldt som følge af manglende afdækning/stillads under byggeriet – der var blankt vand i bunden af tagisoleringen
  • Dampspærren ikke var intakt langs murkronen
  • Dampspærren ikke var intakt ved rørgennemføringer
  • Afvandingen af taget ikke var intakt – og afvandede derfor direkte ned i hulmuren i facaden – med udtalt vandskadet facade til følge.

Sommerregn under byggeri gav vandskade i tagkonstruktion

LPU bistod med fugtregistrering og afklaring af årsagerne til fugtproblemerne

Back To Top