skip to Main Content

Fugt, råd og svamp

  • Er du i tvivl, om du har en råd- og svampeskade?
  • Er det uklart for dig, hvad din forsikring dækker mht. råd og svamp?
  • Har du brug for hjælp til at vurdere, om forsikringsselskabets omfangsbestemmelse er rimelig?
  • Er du i tvivl om, hvordan du anmelder råd- og svampeskader?

Både råd og svamp er nedbrydningsformer af træ. Hovedforskellen er, at rådskader forårsages af bakterier, som langsomt nedbryder og åbner træet, og dermed gør det sårbart over for svampe. Svampeskader er angreb af svampe, som nedbryder træet langt hurtigere end råd.

Forsikringen dækker normalt ikke rådskader, mens svampeskader oftest er dækket af enten husforsikringen eller ejerskifteforsikringen.

Vi har mange års erfaring med at  rådgive omkring fugt-, råd- og svampeskader, fra omfangsbestemmelse af skaderne, til dialog med forsikringsselskaberne.

Case: Omfangsbestemmelse og skadesudbedring af Ægte Hussvamp i parcelhus i Karlslunde

Krybekælderen under et 110 m2 stort parcelhus i Karlslunde var med angreb af Ægte Hussvamp i et omfang på 20 m2.

Derudover var krybekælderen angrebet af skimmelvækst som følge af manglende ventilation. Den manglende ventilation var forårsaget af en efterisolering af krybekælderen med vintermåtter langs soklen.

Skimmelvæksten var årsag til omfattende lugtgener i parcelhuset.

Vi foretog en omfangsbestemmelse af såvel den Ægte Hussvamp som skimmelvæksten i krybekælderen.

Den Ægte Hussvamp var forårsaget af mangelfuld udbedret vandskade efter rørbrud i kælderen året før.

Beboerne i huset blev genhuset, krybekælderen ryddet, sandfyldet i kælderen samt ca. ½ meter lerjord blev fjernet og der blev afrenset for skimmel.

Bygherre
Privat husejer/Alm. Brand Forsikring

Ægte hussvamp på sand‐/lerbund i krybekælderen

Ægte hussvamp har angrebet paller og vokser på sandbund

Vidste du at ...

... vi kan vurdere omfanget?

LPU kan foretage undersøgelser og omfangsbestemmelse af angreb for råd og trænedbrydende svampe.

... råd skyldes bakterier?

Rådskader forårsages af bakterier, som langsomt nedbryder og åbner træet, og dermed gør det sårbart over for svampe. Svampeskader er angreb af svampe.

... forsikringen kun dækker svamp?

Forsikringen dækker normalt ikke rådskader, mens svampeskader oftest er dækket af enten husforsikringen eller ejerskifteforsikringen.

... svampe er trænedbrydende?

Trænedbrydende svampe er i stand til at nedbryde træet langt hurtigere, end træet normalt nedbrydes over tid.

... svampe spredes via sporer?

Hvis en svampespore lander på et egnet levested, spirer den og begynder at nedbryde træet.

... svamp er en del af naturens kredsløb?

Svampe er en del af naturens kredsløb, og de lever af at nedbryde blade, kviste og hele stammer, så næringsstofferne kan genbruges.

Back To Top