skip to Main Content

Husforsikringen

Husforsikringen dækker angreb af skimmelsvamp i bygningen, såfremt en dækningsberettiget skade har forårsaget følgeskader som skimmelsvamp.

Skimmelsvamp forårsaget af kondens som fx af høj luftfugtighed inden døre anerkendes ikke som en dækningsberettiget skade under husforsikringen.

Ejerskifteforsikringen

Ejerskifteforsikringen kan dække angreb af skimmelsvamp i bygningen såfremt omfanget af skimmelsvampeangrebet nedsætter ejendommens værdi og brugbarhed.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at få anerkendt skimmelsvampeangreb som en skade. Bl.a. skal årsagen til skimmelsvampeangrebet være til stede inden husejeren har overtaget ejendommen og skaden skal ikke være beskrevet i tilstandsrapporten.

De mest alvorlige skimmelsvampeangreb er oftest skjult under gulve, bag ydervægge eller i loftrum. Hos LPU er vi eksperter i at finde frem til skimmelsvampeangrebene og identificere årsagen til, at skimmelsvampen er der.

Vidste du at ...

... vi kan se, hvor gammel skaden er?

Vi kan undersøge, om skimmelsvampeangrebet var til stede før overtagelsen af en ejendom.

... vi finder årsagen?

Vi kan vurdere, om skimmelsvampeangrebet er forårsaget af fx et skjult rør.

... efterisolering kan være skurken?

Efterisolering giver ofte skimmelsvampeangreb i bygningen som følge af overisolering.

Back To Top