skip to Main Content
70234585 lpu@lpu.dk

Husforsikringen

Husforsikringer dækker typisk angreb af skimmelsvampe i bygninger, såfremt en dækningsberettiget skade har forårsaget følgeskader som skimmelsvamp.

Skimmelsvamp forårsaget af kondens som fx af høj luftfugtighed inden døre anerkendes ikke som en dækningsberettiget skade.

Ejerskifteforsikringen

Ejerskifteforsikringer kan dække angreb af skimmelsvampe i bygningen, såfremt omfanget af skimmelsvampeangrebet nedsætter ejendommens værdi og brugbarhed.

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt for at få anerkendt et skimmelsvampeangreb som en skade. Bl.a. skal årsagen til skimmelsvampeangrebet være til stede, inden husejeren har overtaget ejendommen, og skaden skal ikke være beskrevet i tilstandsrapporten.

De mest alvorlige skimmelsvampeangreb er oftest skjult under gulve, bag ydervægge eller i loftrum. LPU er eksperter i at finde frem til skimmelsvampeangreb og identificere årsagen til, at de er opstået.

Vidste du at ...

Vi kan se, hvor gammel skaden er?

Vi kan undersøge, om skimmelsvampeangrebet var til stede før overtagelsen af en ejendom.

Vi kan finde frem til årsagen?

Vi kan vurdere, om skimmelsvampeangrebet er forårsaget af fx et skjult rør.

Efterisolering kan være årsagen?

Efterisolering giver ofte skimmelsvampeangreb i bygningen som følge af overisolering.

Back To Top