skip to Main Content

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe, som danner millioner af sporer, der frigøres til luften som pollen. I naturen er de hyppigste skimmelsvampe Alternaria og Cladosporium, og de største koncentrationer af svampene findes udenfor i højsommeren og først på efteråret. Ved en priktest hos lægen er det disse to svampe, man testes for, fordi luftvejs-allergikere ofte er plaget af disse svampe.

Hvornår er skimmelsvampe et problem?
Der er stor sandsynlighed for bygningsrelaterede fugtskimmelsvampe med den karakteristiske muglugt, når der igennem længere tid er meget fugt i en eller flere af bygningens forskellige konstruktioner. I nogle tilfælde kan der også være synlig vækst af skimmelsvampe på overflader. Af ‘fugt- og vandskadesvampe’ er særligt svampe som StachybotrysTrichoderma og Chaetomium kendt for at give anledning til gener.

OBS! Det er ikke altid, at et omfattende skimmelsvampeangreb giver anledning til den karakteristiske muglugt i bygningen.

Næsten altid skimmelsvamp i bygninger
Der vil næsten altid i mindre grad være skimmelsvampe i en bygning. For eksempel på fugerne i badeværelset, omkring vinduer og omkring udluftningshuller på grund af manglende isolering. Det er dog sjældent, at de mindre angreb giver anledning til indeklimagener.Er der større skimmelsvampevækst i en bygning, kan der være risiko for allergilignende symptomer ved ophold i bygningen for særligt følsomme personer. En undersøgelse af en byggetekniker med speciale i skimmelsvampe er påkrævet, hvis omfanget af angrebet skal undersøges for at finde ud af, hvordan væksten kan stoppes og bygning blive brugbar igen.

Dansk Byggeri har udgivet en tema-artikel om skimmelsvamp i byggeriet med udgangspunkt i et interview med Lotte Pia Uttrup. Du kan læse artiklen hér.

Symptomer

Symptomer på skimmelsvampeangreb i bygninger er typisk:

  • slimhindeirritationer i øjne, næse og svælg
  • hovedpinegener
  • udtalt træthed
  • koncentrationsbesvær
  • svimmelhed
  • kvalme

I nogle tilfælde giver skimmelsvampeangreb også anledning til:

  • hudirritationer
  • influenzalignende ømhed i led
  • luftvejsinfektioner
  • allergi

Vidste du at ...

... der skal være fugt før der er skimmel?

Der skal være fugt til stede for, at en konstruktion kan blive angrebet af skimmelsvamp.

... isolering ikke altid er godt?

Efterisolerede krybekældre kan give anledning til alvorlige angreb af skimmelsvamp!

... skjult skimmel kan også lugte?

Skimmelsvamp skjult under gulve, bag vægge og i lofter kan give lugtgener i bygningen.

Back To Top