skip to Main Content
70234585 lpu@lpu.dk

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe, som danner millioner af sporer, der frigøres i luften som pollen. I naturen er de hyppigste skimmelsvampe Alternaria og Cladosporium, og de største koncentrationer af svampene findes udenfor i højsommeren og først på efteråret. Ved en priktest hos lægen er det disse to svampe, som man testes for, da luftvejs-allergikere ofte er plaget af disse svampe.

 

Hvornår udgør skimmelsvampe et problem?
Der er stor sandsynlighed for bygningsrelaterede fugtskimmelsvampe med den karakteristiske muglugt, når der igennem længere tid er meget fugt i en eller flere af bygningens forskellige konstruktioner. I visse tilfælde kan der tilmed opstå synlig vækst af skimmelsvampe på overflader. Af ‘fugt- og vandskadesvampe’ er særligt svampe som StachybotrysTrichodermaChaetomium og Aspergillus versicolor kendt for at give anledning til gener.

OBS! Det er ikke altid, at et omfattende skimmelsvampeangreb giver anledning til den karakteristiske muglugt i bygningen.

 

Skimmelsvampe i bygninger er udbredt
Der vil næsten altid – i mere eller mindre grad – forekomme skimmelsvampe i bygninger. Det er typisk ved fugerne i badeværelset, rundt om vinduerne eller omkring udluftningshullerne på grund af manglende isolering. Det er dog sjældent, at de mindre angreb giver anledning til gener.

Forekommer der derimod en stor vækst af skimmelsvampe, så kan der være risiko for allergilignende symptomer ved ophold i bygningen. Hvis omfanget af angrebet skal undersøges, så påkræves der, at undersøgelsen foretages af en byggetekniker med speciale i skimmelsvampe. Den fagkyndige vil her finde en løsning på, hvordan væksten kan stoppes, så bygningen igen kan blive brugbar.

Dansk Byggeri har udgivet en tema-artikel om skimmelsvampe i bygninger med udgangspunkt i et interview med Lotte Pia Uttrup. Du kan læse artiklen her.

I nyhedsbladet ’Bedre Boliger’, der er udgivet af Grundejernes Investeringsfond, udtaler Lotte Pia Uttrup sig om konsekvenserne ved skimmelsvamp.  Læs nyhedsbladet, og bliv klogere på skimmelsvamp her.

Symptomer

Symptomer på skimmelsvampeangreb i bygninger er typisk:

• Slimhindeirritationer i øjne, næse og svælg
• Hovedpine
• Udtalt træthed
• Koncentrationsbesvær
• Svimmelhed
• Kvalme

I nogle tilfælde giver skimmelsvampe også anledning til:

• Hudirritationer
• Influenzalignende ømhed i led
• Luftvejsinfektioner
• Allergi

Vidste du at ...

Skimmel forudsætter fugt?

Der skal være fugt til stede for, at en konstruktion kan blive angrebet af skimmelsvampe.

Isolering ikke altid er godt?

Efterisolerede krybekældre kan give anledning til alvorlige angreb af skimmelsvampe.

Skjult skimmel kan lugte?

Skimmelsvamp skjult under gulve, bag vægge og i lofter kan give lugtgener i bygningen.

Back To Top