skip to Main Content

Indeklima

Indeklima er det miljø, man har indenfor i en ejendom/bygning. Indeklimaet er afhængig af flere miljømæssige faktorer, for eksempel luftfugtighed, temperatur, lys og luftens renhed. Når LPU arbejder med indeklima er det oftest fordi der er mistanke om indeklimaproblemer i et omfang, der giver sundhedsfare.

LPU kan undersøge og vurdere niveauet af sundhedsfare i boligen, i skolen eller på arbejdspladsen, og finde frem til de byggetekniske årsager til problemerne.

Vidste du at ...

... maling kan afgasse i årevis?

Malerbehandling med Rentolin i bygningen for 20 år siden kan også give anledning til sygdom i dag (pga. afgasninger).

Back To Top