skip to Main Content
70234585 lpu@lpu.dk

Asbest

LPU rådgiver om asbestundersøgelser, foretager asbestundersøgelser og udarbejder omfangsbestemmelser og handlingsplaner. Vi instruerer derudover brugere og håndværkere i sikkerhed og i håndtering af asbestholdige materialer samt affaldshåndtering.

Asbest og asbestose
Asbest er en gruppe naturligt forekommende mineraler, som sidder sammen i en fin fiberstruktur. Asbest blev forbudt i 1970’erne og 1980’erne, fordi støvfibrene kan give asbestose (stenlunger), som er en kronisk lungesygdom. Støvfibrene er langt mindre end diameteren på de tyndeste forgreninger i lungerne, og derfor kan de ophobe sig i disse forgreninger. Fibrene er umulige at fjerne igen. Der går typisk 10-20 år før, at de første tegn på asbestose viser sig, og på det tidspunkt er man uhelbredelig syg. Asbestose kan føre til lunge- og lungehindekræft.

Hvor findes asbest?
Asbest er især brugt i byggebranchen pga. dets ildfasthed og varmeisolerende egenskaber. Det er derfor især benyttet i materiale til armering, isolering og brandsikring. Desuden kan asbest findes i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger og i specialprodukter som fx asbestholdige ventilationskanaler, asbestcementholdige rør til vandforsyninger, fugemasser og pudsmaterialer.

PCB i bygninger

Vi tilbyder prøveudtagning, kortlægning og risikovurdering af indeklimaet i bygninger med PCB-holdige materialer. Vi rådgiver også i, hvordan PCB skal håndteres og bortskaffes.

PCB (PolyCholereret Biphenyl) er et miljø- og sundhedsskadeligt stof, som bl.a. findes i byggematerialer og industrielt fremstillede produkter. PCB frigives fra materialerne til luften, jorden og vandet og ophobes i fødekæden i vores madvarer (specielt i fede fødevarer som fisk). PCB er kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og påvirker immunforsvaret. PCB er en af grundende til, at gravide frarådes at spise for meget fisk, da PCB kan videreføres til det nyfødte barn via modermælken.

Brugen af PCB
PCB har perioden fra 1955-1976 været brugt i byggebranchen i forbindelse med fremstilling af fx fugemasse, maling, termoruder (forseglingslim), skridsikre gulve og som beton- og mørteltilsætning. PCB afgasser fra fx fuger til indeluften og kan tilmed frigives til luften i form af støvpartikler. PCB-holdige materialer kan overføres til mennesker ved berøring.

PCB-guiden
Vil du selv tjekke, hvor stor risiko der er for PCB i dit hjem, og hvad du kan gøre ved det, så læs mere på pcb-guiden.dk

PCB, asbest, bly og andre tungmetaller

Asbest og bly er udelukkende et problem ved nedrivningsarbejde og slibearbejde, hvor der frigives asbestfibre og tungmetaller i støv til omgivelserne.

PCB er både et problem ved afgasning og ved renovering som miljøfarligt gift ved støv og affald.

PCB såvel som asbest, bly og andre tungmetaller skal håndteres med særlige værnemidler og skal håndteres som miljøfarligt affald. Byggeaffaldet skal anmeldes til kommunen, når mængden af affald overstiger 1 tons.

Få PCB frem i lyset

PCB er giftigt. Udsættes man for større mængder af PCB i mange år, kan det give helbredsproblemer.

Miljøstyrelsen sætter nu fokus på PCB, der gemmer sig i gamle lysstofarmaturer, i kampagnen “Få PCB frem i lyset”. Her oplyser de også om, hvordan man kommer af med PCB’en. Se kampagnen her.

Se også LPU’s case: PCB i skolebibliotek.

Vidste du at ...

Fliser kan skjule asbest?

Fliseklæb fra 1950-1970’erne indeholder ofte asbestfibre og kræver særlig håndtering ved nedrivning og affaldshåndtering.

Maling kan indeholde bly og andre tungmetaller?

Maling med “skaller” som fx i trappeopgangene i lejlighedsbyggerier fra 1940-1970’erne indeholder som oftest bly.

Der kan være PCB om vinduerne?

Limen omkring termoruderne fra 1950-1970’erne kan muligvis indeholde PCB.

Back To Top