skip to Main Content

Asbest

LPU rådgiver om asbestundersøgelser, foretager asbestundersøgelser, -omfangsbestemmelser og –handlingsplaner samt instruerer brugere og håndværkere i sikkerhed og i håndtering af asbestholdige materialer.

Asbest og asbestose
Asbest er en gruppe naturligt forekommende mineraler, som sidder sammen i en fin fiberstruktur. Asbest blev forbudt i 1970’erne og 1980’erne, fordi støvfibrene kan give asbestose (stenlunger), som er en kronisk lungesygdom. Støvfibrene er meget mindre end diameteren af de tyndeste forgreninger i lungerne, og derfor kan de ophobe sig i disse forgreninger. Fibrene er umulige at fjerne igen. Der går oftest 10-20 år, før de første tegn på asbestose viser sig, og på det tidspunkt er man uhelbredeligt syg. Asbestose kan føre til lunge- og lungehindekræft.

Hvor findes asbest?
Asbest er især brugt i byggebranchen pga. dets ildfasthed og varmeisolerende egenskaber og er derfor specielt benyttet i materiale til armering, isolering og brandsikring. Desuden kan asbest findes i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger og i specialprodukter som f.eks. asbestholdige ventilationskanaler, asbestcementholdige rør til vandforsyninger, fugemasser og pudsmaterialer.

PCB i bygninger

Vi tilbyder prøveudtagning, kortlægning og risikovurdering af indeklimaet i bygninger med PCB-holdige materialer. Vi rådgiver også i, hvordan PCB skal håndteres og bortskaffes.

PCB (PolyCholereret Biphenyl) er et miljø- og sundhedsskadeligt stof, som bl.a. findes i byggematerialer og industrielt fremstillede produkter. PCB frigives fra materialerne til luften, jorden og vandet og ophobes i fødekæden i vores madvarer (specielt i fede fødevarer som fisk). PCB er kræftfremkaldende, påvirker immunforsvaret og er hormonforstyrrende. PCB er en af grundende til, at gravide frarådes at spise for meget fisk, fordi PCB kan videreføres til det nyfødte barn via modermælken

Brugen af PCB
PCB har perioden fra 1955-1976 været brugt i byggebranchen i forbindelse med fremstilling af f.eks. fugemasse, maling, termoruder (forseglingslim), skridsikre gulve og som beton- og mørteltilsætning. PCB afgasser fra f.eks. fuger til indeluften og kan også frigives til luften i form af støvpartikler. PCB-holdige materialer kan overføres til mennesker ved berøring.

PCB, asbest og bly skal håndteres med særlige værnemidler

Asbest og bly er kun et problem ved nedrivningsarbejder og slibearbejder, hvor der frigives asbestfibre og blyholdigt støv til omgivelserne.

PCB er et problem både ved afgasning og ved renovering som miljøfarligt gift ved støv og affald.

Såvel PCB som asbest og bly skal håndteres med særlige værnemidler og skal håndteres som miljøfarligt affald.

Vidste du at ...

... fliser kan skjule asbest?

Fliseklæb fra 1950’erne til 1970’erne indeholder ofte asbestfibre og kræver særlig håndtering ved nedrivning og affaldshåndtering.

... 70'er-maling kan indeholde bly?

Maling med “skaller” som fx i trappeopgangene i lejlighedsbyggerier fra 1940’erne til 1970’erne indeholder ofte bly.

... der kan være PCB om vinduerne?

Limen omkring termoruderne fra 1950’erne til 1970’erne kan indeholde PCB.

Back To Top