skip to Main Content
70234585 lpu@lpu.dk

Indeklimasyge

Indeklimasyge er den overordnede betegnelse for gener ved ophold i en bygning. Træk, kulde, høje temperaturer, statisk elektricitet og støj er faktorer, der ofte nævnes i forbindelse med gener i hjemmet eller på arbejdspladsen.

 

Symptomer
Indeklimaet kan give symptomer som følge af påvirkninger fra en eller flere faktorer. Symptomer kan være slimhindeirritationer i øjne, næse og svælg, hudirritationer samt almensymptomer som tunghedsfornemmelse i hovedet, hovedpine, træthed samt utilpashed. Når en større gruppe personer udviser ensartede symptomer ved ophold i samme bygning, kaldes fænomenet også indeklimasyge. Det karakteristiske for indeklimasyge er, at symptomerne ophører eller bliver mindre udtalt kort tid efter, at personerne har forladt bygningen. For nogle kan der dog gå op til en uge, før symptomerne aftager helt.

 

Sygdomme
Ud over gener og symptomer kan en række sygdomme relateres til forureningen fra luften inden døre. Det kan være allergiske luftvejslidelser, luftvejsinfektioner samt øget risiko for kræft. Allergisk snue og astma kan opstå eller forværres af fx stueplanter, husstøvmider eller  skimmelsvampesporer fra en fugtskadet bygning. Befugtersyge, som også kaldes legionærsyge, er en alvorlig lungesygdom forårsaget af en bakterie (Legionella), som spredes fra det varme vand i brusebade eller via ventilationsanlæg med befugtning. Støv fra asbest kan medføre den dødelige lungehindekræft, lungekræft og asbestose. Det rammer typisk personer, som har været udsat for skadet materiale og dermed indåndet løse asbestfibre i forbindelse med deres arbejde.

 

Andre erfaringer
Indeklimaet kan medvirke til øget hyppighed af almindelige luftvejslidelser som forkølelse, ondt i halsen, mellemørebetændelse samt allergiske luftvejslidelser og luftvejsinfektioner. 

Radon i indeluften kan give anledning til langtidseffekter som fx øget risiko for lungekræft. Risikoen er afhængig af bygningens konstruktion, jordbundsforhold og ventilationsforhold – specielt omkring fundamentet og kælderen.

Tobaksrøg giver anledning til øget risiko for udvikling af luftvejslidelser, og børn har øget risiko for udvikling af astma og bronkitis. Allergikere bliver mere besværede, og derudover er der en øget risiko for hjertekarsygdomme.

Kilde: SBI-anvisning 196: Indeklimahåndbogen. 2. udgave 2000.

Maling kan give store indeklimaproblemer. Konserveringsmidlet methylisothiazolinone er fx skyld i en voldsom stigning i antallet af allergiske tilfælde.

Vidste du at ...

Indeklimasyge også kaldes Sick Building Syndrome?

Sick Building Syndrome (SBS syndrom) er den engelske betegnelse for symptomer, der forværres eller forbedres afhængig af, hvor lang tid en person befinder sig i en specifik bygning.

Damspærre kan forebygge skimmelvækst?

Damspærre i vægge og lofter er nødvendige for at undgå skimmelvækst. Dette gælder uanset, hvilken isoleringstype man vælger at benytte.

Skimmelsvamp er beskrevet i Bibelen?

Tredje Mosebog, kap. 14: “Herren talte til Moses og Aron og sagde: Når (…) jeg lader et hus (…) blive angrebet af spedalskhed, skal husets ejer gå hen og fortælle præsten, at det ser ud, som om hans hus er angrebet af spedalskhed.”

Back To Top