skip to Main Content

Indeklimasyge

Indeklimasyge er den overordnede betegnelse for gener ved ophold i en bygning. Træk, kulde, høje temperaturer, statisk elektricitet og støj er faktorer, der ofte nævnes i forbindelse med gener i hjemmet eller på arbejdspladsen.

Symptomer
Indeklimaet kan give symptomer som følge af påvirkninger fra en eller flere faktorer. Symptomerne er slimhindeirritationer i øjne, næse og svælg, hudirritationer samt almensymptomer som tunghedsfornemmelse i hovedet, hovedpine, træthed og utilpashed. Når en større gruppe personer udviser ensartede symptomer ved ophold i samme bygning, kaldes fænomenet også indeklimasyge. Det karakteristiske for indeklimasyge er, at symptomerne ophører eller bliver mindre udtalt, kort tid efter personen har forladt bygningen. For nogle kan der dog gå op til en uge, før symptomerne helt aftager.

Sygdomme
Ud over gener og symptomer kan en række sygdomme relateres til forureningen fra luften inden døre. Det kan være allergiske luftvejslidelser, luftvejsinfektioner og øget risiko for kræft. Allergisk snue og astma kan opstå eller forværres af luften fra f.eks. stueplanter, skimmelsvampesporer fra fugtskadet bygning og husstøvmider. Befugtersyge, som også kaldes legionærsyge, er en alvorlig lungesygdom forårsaget af en bakterie (Legionella), som spredes fra det varme vand i brusebade eller via ventilationsanlæg med befugtning.Støv fra asbest udvikler den dødelige lungehindekræft, lungekræft og asbestose. Det rammer typisk personer, som har været udsat for skadet materiale og dermed indåndet løse asbestfibre i forbindelse med deres arbejde.

Andre erfaringer
Indeklimaet kan medvirke til øget hyppighed af almindelige luftvejslidelser, som forkølelse, ondt i halsen og mellemørebetændelse samt allergiske luftvejslidelser og luftvejsinfektioner.

Radon i indeluften kan også give anledning til langtidseffekter, som f.eks. øget risiko for lungekræft. Risikoen er afhængig af bygningens konstruktion, jordbundsforhold og ventilationsforhold – specielt omkring fundament og kælder.

Tobaksrøg giver anledning til øget risiko for udvikling af luftvejslidelser, og børn får øget risiko for udvikling af astma og bronkitis, allergikere bliver mere besværede, og endelig er der en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme.

Kilde: SBI-anvisning 196: Indeklimahåndbogen. 2. udgave 2000.

Maling kan også give store indeklimaproblemer. Konserveringsmidlet methylisothiazolinone er skyld i en voldsom en stigning i allergiske tilfælde.

Vidste du at ...

... indeklimasyge også kaldes Sick Building Syndrome?

Sick Building Syndrome (SBS syndrom) er den engelske betegnelse for symptomer, der opleves forværres eller forbedres afhængig af hvor lang tid, en person befinder sig i en specifik bygning.

... nul dampspærre = skimmelvækst?

Damspærre i vægge og lofter er nødvendige for at undgå skimmelvækst – uanset hvilken isoleringstype man bruger.

... skimmelsvamp er beskrevet i bibelen?

Fra Bibelen, tredje Mosebog (Leviticus), Kapitel 14: “Herren talte til Moses og Aron og sagde: Når (…) jeg lader et hus (…) blive angrebet af spedalskhed, skal husets ejer gå hen og fortælle præsten, at det ser ud, som om hans hus er angrebet af spedalskhed.” – Herefter følger anvisninger for afrensning mv.

Back To Top