skip to Main Content
70234585 lpu@lpu.dk

Radon

Radon er en lugtfri, smagsløs og naturlig gasart, som dannes af et radioaktivt stof i undergrunden. Radon kommer ind gennem utætte gulvkonstruktioner, utætte støbte terrændæk og kældre. Radon er radioaktivt, og det betyder, at radon udsender radioaktiv stråling samtidig med, at der dannes andre radioaktive stoffer (‘radondøtre’). Radon kan måles, men kan hverken mærkes eller ses.

Radon slår sig ned på støv- og vandpartikler i luften. Disse partikler trænger ned i lungerne med vejrtrækningen og udsender radioaktiv bestråling. Undersøgelser har vist, at langvarig og kraftig bestråling medvirker til udvikling af lungekræft.

Radon-undersøgelse og handlingsplan

LPU foretager radonundersøgelser og udarbejder anbefalinger til løsninger, hvis undersøgelsen viser for høje radonkoncentrationer.

Gør radon os syge?

Det er ikke muligt at dokumentere, om sygdomme skyldes påvirkninger fra radon. Undersøgelsen giver os til gengæld mulighed for at vurdere, om der er påvirkninger, som kan være skadelige i forhold til et stærkt svækket immunforsvar. Og vi kan ud fra en undersøgelse pege på muligheder for at reducere påvirkninger, som kan medvirke til tilbagefald af sygdom og dermed forlænge en eventuel sygdomsperiode.

Anbefalinger om radon i boliger

I 2009 udarbejdede de nordiske lande anbefalinger om radon i boliger. Læs anbefalingen her.

Case: 2-årig med leukæmi

Gabriel på to år fik leukæmi tilbage i 2009. En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse har for nylig vist, at der er en sammenhæng mellem små børn, der får akut lymfatisk leukæmi og radonkoncentrationen i hjemmet.

Hos LPU blev vi bedt om at undersøge huset for radonkoncentration, og vi kunne påvise en usædvanlig høj radonkoncentration langt over landsgennemsnittets for en-familiehuse. Vi anbefalede omgående genhusning af hele familien samt renovering af ejendommen med nyt terrændæk med radonspærre.

Risiko for sundhedsfare pga. radon kan blive dækket af ejerskifteforsikringen, hvis huset er bygget efter 1998. Ankenævnet for Forsikring afgjorde dog, at Gabriels forældre ikke kunne få radonsikring via deres ejerskifteforsikring. Afgørelsen blev begrundet med, at der ikke var krav om radonsikring i 1968, hvor ejendommen blev bygget. Gabriels forældre bekostede selv radontiltag og genhusning – og efter at have kæmpet for livet i fem år, er Gabriel nu 10 år og har fået en lillesøster.

Se et klip fra nyhederne om Gabriel på nyheder.tv2.dk

Case: 12 årig pige med akut lymfatisk leukæmi

Caroline boede med sin familie i et rækkehus med fuld kælder opført i 1948. Familien bad os om at foretage en undersøgelse af rækkehusets radonkoncentration, da Kræftens Bekæmpelse havde oplyst, at der er mistanke om sammenhæng mellem leukæmi hos børn og radonkoncentrationen i boliger.

Vores undersøgelse viste, at radonkoncentrationen i rækkehusets kælder og stueetagen var så lav, at den ikke kunne måles (<35 Bq). Det betød, at Caroline, der led af leukæmi, trygt kunne behandles i hjemmet uden at blive udsat og påvirket af radon i indeklimaet. Undersøgelsen kostede i 2010 ca. 6.000,- kr. Caroline blev i 2013 erklæret rask og er i dag en livsglad ung kvinde.

Radonboks på dørhåndtag.

Vidste du at ...

Radon ikke bør tjekkes året rundt?

Vi anbefaler, at radonundersøgelser altid foretages i fyringssæsonen. Radonkoncentrationen i indeklimaet er altid størst i fyringssæsonen, og vi risikerer ikke ukorrekte lave målinger pga. åbne døre og vinduer.

Der kan gøres noget ved radon?

Hos LPU kan vi undersøge radonkoncentrationen i en bygning og udarbejde anbefalinger til løsninger, hvis undersøgelsen viser en for høj radonkoncentration.

Radonmålinger tager flere måneder?

Måleperioden for radon er mindst to måneder. Vi fraråder brug af øjebliksmålinger, da der skal udjævnes for variationer i fx meteorologisk tryk og andre forhold, der kan påvirke resultatet af målingen.

Back To Top