skip to Main Content

Radon

Radon er en lugtfri og smagsløs naturlig gasart, som dannes af et radioaktivt stof i undergrunden. Radon kommer ind gennem utætte gulvkonstruktioner, utætte støbte terrændæk og kældre. Radon er radioaktivt, og det betyder, at radon udsender radioaktiv stråling, samtidig med at der dannes andre radioaktive stoffer (‘radondøtre’).

Radon kan måles, men den kan hverken mærkes eller ses.

Radon slår sig ned på støv- og vandpartikler i luften. Disse partikler trænger ned i lungerne med vejrtrækningen og udsender radioaktiv bestråling. Undersøgelser har vist, at langvarig og kraftig bestråling bidrager til udvikling af lungekræft.

Radon-undersøgelse og handlingsplan

LPU foretager både undersøgelser og udarbejder anbefalinger til løsninger, hvis radonundersøgelsen har vist for høje radonkoncentrationer.

Anbefalinger om radon i boliger

I 2009 udarbejdede de nordiske lande anbefalinger om radon i boliger. Læs anbefalingen hér.

Case: 2-årig med leukæmi

Gabriel på 2 år fik leukæmi i 2009. En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse havde for nyligt vist, at der er en sammenhæng mellem små børn der får akut lymfatisk leukæmi og radonkoncentrationen i hjemmet.

LPU blev bedt om at undersøge huset for radonkoncentration, og kunne påvise en usædvanlig høj radonkoncentration langt over landsgennemsnittets for én-familiehuse.

Vi anbefalede omgående genhusning af hele familien samt renovering af ejendommen med nyt terrændæk med radonspærre.

Risiko for sundhedsfare pga af radon kan blive dækket af ejerskifteforsikringen, hvis huset er bygget efter 1998. Men Ankenævnet for Forsikring afgjorde, at Gabriels forældre ikke kunne få radonsikring via ejerskifteforsikringen. Afgørelsen blev begrundet med, at der ikke var krav om radonsikring i 1968, hvor ejendommen blev bygget.

Gabriels forældre bekostede selv radontiltag og genhusning. Og efter at have kæmpet for livet i 5 år, er Gabriel nu 10 år, og har fået en lillesøster.

Gør radon syg?

Med undersøgelsen er det ikke muligt at dokumentere, om sygdommen skyldes påvirkninger fra radon.

Undersøgelsen giver os til gengæld mulighed for at vurdere, om der er påvirkninger, som kan være skadelige i forhold til et stærkt svækket immunforsvar. Og vi kan ud fra undersøgelsen pege på muligheder for at reducere påvirkninger, som kan medvirke til tilbagefald af sygdom og dermed forlænge eventuel sygdomsperiode.

Se et klip fra nyhederne om Gabriel på nyheder.tv2.dk

Case: 12 årig pige får konstateret akut lymfatisk leukæmi.

Caroline boede med sin familie i et rækkehus med fuld kælder opført i 1948. Familien bad LPU foretage en undersøgelse af rækkehusets radonkoncentration, da Kræftens Bekæmpelse havde oplyst, at der er mistanke om sammenhæng mellem leukæmi hos børn og radonkoncentrationen i boliger.

Vores undersøgelse viste, at radonkoncentrationen i rækkehusets kælder og stueetagen var så lav, at den ikke kunne måles (<35 Bq). Det betød, at Caroline trygt kunne behandles i hjemmet, uden at blive udsat og påvirket af radon i indeklimaet.

Undersøgelsen kostede i 2010 ca. 6.000,- kr.

Caroline blev erklæret rask i 2013 og er i dag en livsglad ung kvinde.

Radonboks på dørhåndtag.

Vidste du at ...

... radon ikke bør tjekkes året rundt?

LPU anbefaler, at radonundersøgelser altid foretages i fyringssæsonen. Radonkoncentrationen i indeklimaet er altid størst i fyringssæsonen, og vi risikerer ikke falske lave målinger pga. åbne døre og vinduer, som vi gør om sommeren.

... der kan gøres noget ved radon?

LPU kan undersøge for radonkoncentrationer og udarbejde anbefalinger til løsninger, hvis radonundersøgelsen har vist for høje radonkoncentrationer.

... radonmålinger tager flere måneder?

Måleperioden for radon er mindst 2 måneder. LPU fraråder brug af øjebliksmålinger, da der skal udjævnes for variationer i fx meteorologisk tryk og andre forhold, der kan påvirke resultatet af målingen af radonkoncentrationen i indeklimaet.

Back To Top