skip to Main Content
70234585 lpu@lpu.dk

LPU's laboratorie

LPU analyserer mycometer-tests, bactiquant-tests samt materialeprøver med mycometer-surface på eget laboratorie samme dag, som vi modtager prøverne. Dette forudsætter, at vi har prøverne senest kl. 12.00 (fredage senest kl. 10.00). 

LPU kan også være behjælpelige med øvrige analyser. Typisk vil du sende eller aflevere materialeprøver til os på ca. 10×10 cm. i en pose til analyse af fx skimmelvækst, skimmelsvamp, bakterievækst, asbest, pcb, bly, tungmetaller, råd, trænedbrydende svampe eller insekter.

Se de øvrige menupunkter: “Indsend prøver“, “Udtag selv test” og “Priser” for nærmere information.

Back To Top