Besnik Ziberi

Besnik analyserer dagligt prøver for skimmelvækst og bakterier, både prøver vi selv tager, og prøver vores kunder indleverer til test.

Besnik løser desuden mange af vores praktiske ad hoc-opgaver.

bz@lpu.dk
30 21 90 49
LPU medarbejderoversigt