skip to Main Content

Partsrådgiver

LPU bistår parter som advokater, bygherrer og entreprenører samt andre rådgivere ved undersøgelser og ved afklaring af skadesårsager.

Case: Screening af opsagt erhvervslejemål på ca. 500 m2

Flere medarbejdere fik med tiden tiltagende helbredsgener når de opholdt sig på deres arbejdsplads. Helbredsgenerne aftog når medarbejderne holdte ferie.

LPU påtog sig opgaven som partsrådgiver på vegne af erhvervslejer via dennes advokat, og bistod med screening af erhvervslejemålet på ca. 500 m2. Vi påviste kraftige skimmelforekomster skjult i lofter og vægge som følge af gentagende og vedvarende vand- og fugtskader. Desuden viste undersøgelsen, at ventilationsanlægget ikke virkede, var udtjent, ikke overholdt brandkrav og var misvedligeholdt. Erhvervsudlejeren havde løst ventilationsproblematikken med at installere badeværelsesventilatorer i nogle af kontorlokalerne, med yderligere undertryk og forværring af skimmelforekomster fra de skjulte skader til følge.

Med det udtjente ventilationsanlæg og risiko for sundhedsfare opsagde arbejdspladsen lejemålet med krav om kompensation på kr. 365.000.

LPU afgav ved Retten vidneforklaring på baggrund af laboratorieanalyser, fotos mv.

Retten fulgte arbejdspladsens påstand om, at erhvervslejemålet med rette er ophævet inden for kontraktperioden, og at lejeren var berettiget til at modtage et kompensationsbeløb på kr. 325.000 pga. skimmelsvamp og manglende ventilering i lejemålet, og parterne indgik forlig på den baggrund.

Back To Top