skip to Main Content

Syn- og skønsmand

Syn og skøn er et bevis i en sag. Retten kan anmode en syn- og skønsmand, dvs. en fagperson som Lotte Pia Uttrup. LPU, om at besvare specifikke spørgsmål. Syn- og skønsmandens opgave er at foretage en faglig undersøgelse og på den baggrund lave en syn- og skønserklæring, dvs. en skriftlig besvarelse af de spørgsmål, retten har stillet.

Reglerne omkring syn og skøn er beskrevet på www.domstol.dk – se mere her.

Back To Top