skip to Main Content
70234585 lpu@lpu.dk

Fugt, råd og svamp

  • Er du i tvivl, om du har en råd- og svampeskade?
  • Er det uklart for dig, hvad din forsikring dækker mht. råd og svamp?
  • Har du brug for hjælp til at vurdere, om dit forsikringsselskabs omfangsbestemmelse er retvisende?
  • Er du i tvivl om, hvordan du anmelder råd- og svampeskader?

Både råd og svamp er nedbrydningsformer af træ. Hovedforskellen er, at rådskader forårsages af bakterier, som langsomt nedbryder og åbner træet og dermed gør det sårbart over for svampe. Svampeskader er angreb af svampe, som nedbryder træet langt hurtigere end råd. Forsikringen dækker normalt ikke rådskader, mens svampeskader oftest er dækket af enten husforsikringen eller ejerskifteforsikringen.

Hos LPU har vi mange års erfaring med at rådgive omkring fugt-, råd- og svampeskader – fra omfangsbestemmelse af skaderne til dialog med forsikringsselskaberne.

Case: Omfangsbestemmelse og skadesudbedring af ægte hussvamp i parcelhus i Karlslunde

Krybekælderen under et 110 m2 stort parcelhus i Karlslunde var angrebet af ‘ægte hussvamp’ i et omfang af 20 m2Derudover var krybekælderen angrebet af skimmelvækst som følge af manglende ventilation. Den manglende ventilation var forårsaget af en efterisolering af krybekælderen med vintermåtter langs soklen. Skimmelvæksten var årsag til omfattende lugtgener i parcelhuset.

Vi foretog en omfangsbestemmelse af såvel den ægte hussvamp som skimmelvæksten i krybekælderen. Den ægte hussvamp var forårsaget af mangelfuld udbedret vandskade efter rørbrud i kælderen året før. Beboerne i huset blev genhuset, krybekælderen ryddet, sandfyldet i kælderen samt ca. ½ meter lerjord blev fjernet, og der blev afrenset for skimmel.

Bygherre
Privat husejer/Alm. Brand Forsikring

Ægte hussvamp på sand‐/lerbund i krybekælderen.

Ægte hussvamp har angrebet paller og vokser på sandbund.

Vidste du at ...

Vi kan vurdere omfanget?

LPU foretager undersøgelser og omfangsbestemmelser af angreb for råd og trænedbrydende svampe.

Råd skyldes bakterier?

Hvis en svampespore lander på et egnet levested, spirer den og begynder at nedbryde træet.

Svampe er trænedbrydende?

Trænedbrydende svampe er i stand til at nedbryde træet langt hurtigere, end træet normalt nedbrydes over tid.

Forsikringen kun dækker svamp?

Forsikringen dækker normalt ikke rådskader, mens svampeskader oftest er dækket af enten husforsikringen eller ejerskifteforsikringen.

Råd skyldes bakterier?

Rådskader forårsages af bakterier, som langsomt nedbryder og åbner træet, og dermed gør det sårbart over for svampe. Svampeskader er derimod angreb af svampe.

Svamp er en del af naturens kredsløb?

Svampe er en del af naturens kredsløb, og de lever af at nedbryde blade, kviste og hele stammer, så næringsstofferne kan genbruges.

Back To Top